Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu

Written by admin on 8 kwietnia 2017 and posted in Biznes.
Przy opracowywaniu biznesplanu niezbędne są założenia metodyczne, które umożliwiają jego stworzenie. Analizując informacje historyczne oraz stawiając diagnozy dotyczące sytuacji obecnej, dokonujemy szacunków i konkretyzujemy opinie dotyczące przyszłych wydarzeń. Stosując pewne założenia tworzymy indywidualny ,niepowtarzalny biznesplan. Założenia stanowią więc swego rodzaju przepis, recepturę warsztatową, która oprócz uwzględnienia warunków obiektywnych , bierze też pod uwagę warunki subiektywne; tzn. oceniane przez twórcę biznesplanu.
  Założenia występujące w biznesplanie możemy podzielić na siedem podstawowych grup, a mianowicie:
 
Założenia przedmiotowe:
 • jakie obszary działalności obejmuje biznesplan?
 • co jest głównym przedmiotem biznesplanu?
 • jakie zagadnienia , problemy i kwestie mają  być rozpracowane z przeszłości , z teraźniejszości  i na przyszłość?
Założenia celowe:
 • jakie cele główne stawiamy przed biznesplanem?
 • jakie cele dodatkowe, oboczne lub szczegółowe chcemy osiągnąć realizując biznesplan?
Założenia czasowe:
 • określenie przedziału czasu dla biznesplanu ( np. 2,3,4,5 lub więcej  lat)
 • określenie czasu bazowego ( np. rok poprzedzający albo moment początku realizacji biznesplanu, służący do porównań analitycznych).
 • określenie okresu minionego do przeprowadzenia analizy i diagnozy (np. rok, dwa trzy lub pięć lat wstecz).
Założenia podmiotowe:
 • które podmioty gospodarcze, banki, instytucje ubezpieczeniowe lub inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, uczestniczą w realizacji biznesplanu.
 • podmioty biorące udział w sposób bezpośredni, pośredni i wspomagający, jednostki sponsorujące, zasilające, współpracujące lub doradcze.
Założenia czynnikowe:
 • określenie czynników sprzyjających, obojętnych i nie sprzyjających realizacji biznesplanu.
 • wskazanie czynników współzależnych, opisowo lub na schemacie.
Założenia o metodach budowy biznesplanu:
 • metody analizy diagnostycznej.
 • metody planistyczne dostosowane do konkretnego biznesplanu ( np. metody kalkulacyjne rachunku ekonomicznego, metody prognozy gospodarczej).

Założenia o kryteriach oceny biznesplanu:

 • kryteria diagnozy stanu przeszłego i teraźniejszego
 • kryteria weryfikacji stanu przyszłego, zaplanowanego (dotyczące oceny użyteczności i realności biznesplanu).
W każdym biznesplanie założenia metodyczne mogą być inne, ściśle odpowiadające celom i warunkom. Ustala je specjalista (lub zespół) w porozumieniu ze zleceniodawcą (wykonawcą biznesplanu).