firma

Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu

Przy opracowywaniu biznesplanu niezbędne są założenia metodyczne, które umożliwiają jego stworzenie. Analizując informacje historyczne oraz stawiając diagnozy dotyczące sytuacji obecnej, dokonujemy szacunków i konkretyzujemy opinie dotyczące przyszłych wydarzeń. Stosując pewne założenia tworzymy indywidualny ,niepowtarzalny biznesplan. Założenia stanowią więc swego rodzaju …


własna firma

Funkcje biznesplanu

Biznes plan spełnia w firmie różnorakie funkcje, które można podzielić na: wewnętrzną i zewnętrzną główne i wspomagające Funkcja wewnętrzna oznacza, że plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on kierownictwu firmy zorganizowane planowanie rozwoju firmy …