własna firma

Plan działalności operacyjnej

Ta część powinna informować jak skutecznie i efektywnie zrealizować Wasz pomysł oraz dostarczyć Wasz produkt na rynek. Dla firmy produkcyjnej należy obowiązkowo dostarczyć pełny obraz procesu produkcyjnego oraz przedstawić jakie fachowe umiejętnosci będą potrzebne Waszym pracownikom. Dla przedsiębiorstwa usługowego szcególnie …własna firma

Cechy skutecznego biznesplanu

Można wyróżnić wspólne cechy, które stanowią fundament biznesplanu i z dużym prawdopodobieństwem uczynią go skutecznym narzędziem planistycznym. Należą do nich: Kompleksowość – czyli ujęcie istotnych elementów przedsięwzięcia, które mogą mieć wpływ na jego realizację . Częstym błędem popełnianym przy opracowywaniu …