Szanse realizacji swojego pomysłu na biznes

Written by admin on 8 kwietnia 2017 and posted in Biznes.
Pierwotny pomysł na biznes powinien zostać poddany szybkiemu testowi, który pozwoli stwierdzić jego wykonalność.
Przed podjęciem kolejnych kroków należy ocenić go pod kątem wartości dla klienta, możliwości rynkowych, stopnia innowacyjności oraz zastanowić się czy pomysł ten będzie możliwy do zrealizowania,  a przy tym dochodowy.
W tym celu należałoby podjąć następujące działania:
 
 • Przetestować pomysł, czyli przedyskutować z przyjaciółmi, nauczycielami, ekspertami i potencjalnymi klientami. Im szersze będzie poparcie dla pomysłu, tym lepiej będzie można opisać związane z nim korzyści i możliwości rynkowe.Będzie można łatwiej przygotować się do dyskusji na temat pomysłu z przyszłymi ewentualnymi inwestorami.
 • Określić, czy pomysł jest naprawdę nowy? A może ktoś go już opracował?Zgłosił do opatentowania lub go wdraża?
 • Oszacować , czy pomysł będzie można wdrożyć w rozsądnym terminie przy wykorzystaniu rozsądnych środków finansowych , technicznych oraz prawnych?
 • Określić docelowego klienta.
 • Zastanowić się, dlaczego klienci mieliby kupować ten produkt lub usługę? Jaką potrzebę będzie zaspokajać?
 • Określić , w jaki sposób odbywać się będzie dystrybucja?
 • Opisać , jakiego rodzaju przewagę nad konkurencją będzie mieć nowa firma ?Dlaczego konkurencja nie będzie w stanie łatwo jej skopiować?
 
Ściśle związana z kryterium wykonalności jest rentowność. Firma musi być zdolna do przynoszenia zysków w dłuższej perspektywie.
Natomiast z punktu widzenia wykonalności trzeba ocenić realne szanse wdrożenia danego projektu..Oprócz szczególnych czynników, które moga sprawić ,  że pomysł okaże się niewykonalny (np. względy rawne, standardy, ograniczenia licencji itp.) ocenić należy czas     i środki potrzebne do realizacji projektu biznesowego.
 
Źródłem pomysłów na opłacalny biznes moga być rozmowy ikonsultacje  z przedstawicielami:
 
 • centrów wspierania biznesu
 • ośrodków wspierania przedsiębiorczości
 • agencji rozwoju regionalnego
 • organizacji pracodawców
 • instytucji badawczo- rozwojowych
 • firm doradczych
 • wywiadowni gospodarczych
 • fundacji i stowarzyszeń
 • centrów transferu technologii
 • izb gospodarczych
 • centrów Euro Info
 • punktów konsultacyjnych
 • funduszy przedsiębiorczości
 • funduszów inwestycyjnych
 
Pomocne może okazać się także:
 
 • zapoznanie się z katalogami targowymi
 • analiza baz danych firm i osób poszukujących partnerów biznesowych
 • analiza ogłoszeń prasowych
 • analiza prasy krajowej i zagranicznej
 • analiza firm oferujących nowe miejsca pracy
 • analiza danych statystycznych i prognoz gospodarczych
 • analiza danych z badań konsumenckich
 • analiza publikacji z zakresu gospodarki( np. dodatek gazety ,,Rzeczpospolita” – ,,Dobra Firma” publikuje analizy prowadzenia biznesu w wybranych działalnościach wraz z niezbędnymi wymaganiami np.finansowymi i technologicznymi