Plan działalności operacyjnej

Written by admin on 8 kwietnia 2017 and posted in Biznes.
Ta część powinna informować jak skutecznie i efektywnie zrealizować Wasz pomysł oraz dostarczyć Wasz produkt na rynek. Dla firmy produkcyjnej należy obowiązkowo dostarczyć pełny obraz procesu produkcyjnego oraz przedstawić jakie fachowe umiejętnosci będą potrzebne Waszym pracownikom. Dla przedsiębiorstwa usługowego szcególnie ważne będzie posiadanie należycie wyszkolonego personelu.
Przedstawiając plan działalności operacyjnej, należy skupić się na opisaniu następujacych elementów:
 
1.Opisanie procesu produkcyjnego:
 • Jak zamierzacie konkurować – przedstawcie elementy krytyczne: jakość, dostawa, zatory produkcyjne.
 • W jakim stopniu jesteście uzależnieni od kluczowych czynników takich jak dostawcy, materiał, wyszkolony personel?
 • Jakie są aktualne decyzje dotyczące produkcji/kupna?
 • Które surowce są Wam niezbędne do produkcji? Skąd je będziecie brać?
 • Jak się układają stosunki z dostawcami (terminowość regulowania należności, słowność i terminowość dostaw)?
 • Jakie są Wasze zdolności produkcyjne? Czy są wystarczające w przypadku powodzenia przedsięwzięcia i dalszego rozwoju firmy?
2. Przedstawienie zagadnienia dotyczącego zatrudnienia:
 • Jak duże sa potrzeby , jeżeli chodzi o dodatkowych pracowników? Pracowników z jakimi kwalifikacjami i zdolnościami potrzebujecie szczególnie?
 • Jakie są koszty tego zatrudnienia?
 • W jaki sposób zrealizujecie te potrzeby (zapewnienie warunków socjalno – bytowych typu: mieszkanie, zapomogi społeczne, możliwość korzystania z niskooprocentowanych  pożyczek zakładowych , itp)?
 • Jaki jest obecnie stan stosunków z pracownikami, związkami zawodowymi, itd.)?
3.  Ocena zapotrzebowania na środki trwałe..
 • Jakiego rodzaju sprzęt jest niezbędny? Jakie środki trwałe należy zakupić?
 • Jakiego rodzaju sprzęt trzeba będzie kupić przy wzroście Waszej firmy?
 • Jakiego rzędu będą to wydatki?
4.  Opisanie potrzeb lokalowych.
 • Gdzie obecnie mieści się Wasza firma ( adres, położenie, lokalizacja , stan budynków itp)?
 • Czy jest to miejsce odpowiadające Waszym potrzebom?
 • Czy firma potrzebuje lepszego, większego lokalu (a może mniejszego)?
 • Jakie czynniki w otoczeniu zewnętrznym utrudniają Wam prowadzenie działalności (sąsiedztwo dużego zakładu przemysłowego, zanieczyszczenia, nadmierny hałas, uciążliwi sąsiedzi)?